real time web analytics

Moderatokören
Vi sjunger måndagar kl 14-15.30 i Röda Korsgården. Info ger Kaj tel. 0400796307
Bokträffen. Vi ses den sista torsdagen varje månad januari-april, kl 14.00 i Röda Korsgården.

Pennklubben, dvs skrivarträffarna. Vi träffas fredagar kl 10-12, vanligen varannan fredag, i Röda Korsgården. Den första träffen blir fredagen den 20 januari.
Nybyggarne – se info i lokalpressen

Marsnummer (3) av Nyset utkommer den 7.3. Sista inlämningsdag för material är 24.2 före kl 10.00 i Nysets postlåda i Röda Korsgården. Sänd Nysets material helst med e-post till ingegerd.falk@mtryck.ax
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lösningen till NYSETS KORSORD inlämn.tid: senast 2 veckor efter utgivningsdatumet. Till röda postlådan i övre entren i Röda-Korsgården i Mariehamn, eller per post: J.wikstrand, Skrakv 1 c 14 .   22100 Mariehamn
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Seniorcafé
fredag 3.3 kl 14.30 i Röda Korsgården
Boule
Vi spelar boule varje måndag kl 13-15 i Baltichallen
Bowling
Vi bowlar i Idrottsgården måndagar och torsdagar kl 12-14