real time web analytics

Festligt när modellstadens nya hem invigdes
Efter ett halvårs intensiva renoveringar invigdes igår den nya lokalen för Nybyggarnes miniatyrstad över Mariehamn. Ansvarig arkitekt för den nya museilokalen är Folke Wickström som låtit riva de tunga stenväggarna för att skapa modellstadens perfekta utrymme.

Sten Hansen nuvarande ordförande för sektionen "Nybyggarne"

Miniatyrmodellen Mariehamn på 1920-talet påbörjades år 1988 på Egon Häggbloms initiativ. De ca 25 personer som byggt på modellstaden ingår i en underavdelning till Mariehamns pensionärsförening, "Nybyggarne". Under de år projektet har pågått har man hunnit bygga färdigt 7 av sammanlagt 11 planerade vitriner, var och en omfattande några kvarter. Modellstaden har funnits i Mariehamnsgalleriet i Mariepark sedan 1996. Numera i stadens centrum på Ålandsvägen
Nybyggarne träffas varannan vecka men bygger modellerna på egen hand. Modellstaden är byggd i skala 1:100, vilket ger en stor detaljrikedom. Modellerna byggs efter plan- och fasadritningar, fotografier, beskrivningar och egna hågkomster. Varför just epoken 1920-talet valdes har att göra med att Mariehamn just då genomgick en ganska livlig och expansiv period. Staden började bli fullt utbyggd inom den dåvarande stadsplanen (området mellan Nygatan och Skillnadsgatan), det ekonomiska läget var relativt gott och det fanns en stark framtidstro. Dessutom är 1920-talet ett årtionde som många mariehamnare ännu minns, flera av dem engagerade i Nybyggarne.
Mariehamns stads kulturnämnd, som handhar utställandet modellstaden, har dessutom utgivit två broschyrer som presenterar byggnaderna i de fem första vitrinerna. På kommande är en bok över samtliga vitriner. Texterna till vitrin 1 och 2 är sammanställda av Nybyggarne själva. Ulrika Back har stått för faktainsamling och texter till vitrin 3-5 och Pia Sjöberg för vitrin 6-11. Det är dessa texter som ligger till grund för denna internetpresentation.
Uppgifterna om byggnaderna har tagits fram genom arkivstudier och intervjuer med äldre mariehamnare. Texten kompletteras med gamla fotografier och originalritningar. Mariehamns stadsarkitekt Folke Wickström beskriver utvecklingen av Mariehamns stadsplaner, från den första år 1859 till saneringsivern i slutet av 1960-talet.
Modellstaden och denna presentation vill främst väcka ett intresse för värnandet av gamla miljöer. De låter samtidigt kunskapen om gammal byggnadstradition fortleva för eftervärlden.
text: utdrag ur Tidn.Åland

Nu seglar snart fyrmastbarken Herzogin Cecilie i Västra hamnen i modellstaden. Bengt Johnsson har donerat en nygjord modell.
.................................

oEfter ett halvårs intensiva renoveringar invigdes igår den nya lokalen för Nybyggarnes miniatyrstad över Mariehamn. Ansvarig arkitekt för den nya museilokalen är Folke Wickström som låtit riva de tunga stenväggarna för att skapa modellstadens perfekta utrymme.

Det var så här det började. Några händiga gubbar med snickarglädje och entusiasm. Nu ser vi resultatet. Grattis alla..

Flitiga och händiga pensionärer i Mariehamn, de så kallade  "Nybyggarne", har gjort ett enormt jobb. De har byggt upp husen i Mariehamn, så som de såg ut 1929-1930, i skalan 1:100.
Nybyggarne, som kom igång 1987, har inte slarvat med detaljerna. Med hjälp av gamla ritningar, fotografier och personliga hågkomster har de återskapat husen så noggrant som möjligt. Stuprör, staket, uthus, brunnar, snirkliga snickeriarbeten och andra detaljer är på plats. Modellhusen har - så vitt man fått reda på det - målats i sina originalfärger.
Stora tomter
I restaurangen Societetshusets trädgård - huset revs på 1970-talet, - sitter gäster kring borden och på ett av taken arbetar stadens sotare.
På den tiden låg bebyggelsen mellan Köpmansgatan i norr och Skillnadsgatan, som förr hette Södra linjegatan, i söder. Tomterna var betydligt större än i dag och ofta låg bostadshuset vid gatan. Inne på gården låg i regel ett eller flera uthus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egnahemshus/villor
Det har blivit över 600 hus - både bostadshus och uthus - och modellhusen har under årens lopp visats i olika lokaler. Nu har modellerna äntligen fått ett permanent hem, i källarvåningen i hörnhuset Ålandsvägen-Norragatan.
Det nya museet, Mariehamnsmuseet, invigdes 15 juni. För personer med rörelsehinder nås lokalen bäst via en underjordisk gång från hotell Pommern på andra sidan gatan.
Modellstaden är intressant för alla som vill veta mer om 1920-talets byggnadshistoria i en liten stad. Den kan också inspirera till strövtåg i Mariehamn för att göra egna jämförelser. Hur många av husen finns fortfarande kvar?
Museet är öppet alla dagar kl 12-16 till och med sista augusti med undantag för fredag-söndag under midsommarveckan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
utdrag ur Nya Åland
I dag har stadsmodellerna nummer 1-9 som varit i Mariehamns stads ägo överlämnats till kommerserådet Anders Wiklöf, som grundar ett Mariehamns museum i fd Alvas bar. Arbetet med att färdigställa lokalerna har påbörjats.
Wiklöf beskrev vid överlämnandet av gåvobrevet sin barndoms vandringar i de kvarter som stadsmodellerna gestaltar, berättar bildningsdirektör Kjell Nilsson.
I pressmeddelandet sägs vidare:
Bildningsnämndens ordförande Christian Nordas konstaterar att Mariehamns pensionärsförening och dess Nybyggare haft ett stort och långvarigt engagemang i modellstadsbyggandet och att det känns bra att stadsmodellerna nu kan visas på det bästa sättet.
För bildningsnämnden har det känts svårt att i åtstramningstider inte kunnat hitta en optimal lösning. Anders Wiklöf har nu trätt in och erbjudit en storartad lösning som är långsiktig. Modellstaden får den plats den förtjänar och tillgängligheten garanteras.
Representanter för Nybyggarne är mycket nöjda med denna lösning.
Med vid överlämnat var Birgitta H. Eriksson från Mariehamns pensionärsförening.
video:https://alandstidningen.solidtango.com/video/miniatyrstaden
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Många flitiga,  frivilliga  mpf-medlemmar har varit behjälpliga vid montrarna i modellstadens Mariehamns Mueéum och fungerat som guider till de många besökarna. Som tack för gott arbete
bjöds det på en gemensam middag på hotel Arkipelag