real time web analytics

                          MODERATO-KÖREN

 
Moderatokören är en blandad kör som i detta nu har 33 medlemmar. Vi sjunger tre- och fyrstämmigt. För tillfället övar vi för Pangsångfesten i Esbo 10-12.2 2017. Vi hälsar nya sångare hjärtligt välkomna med i sånggemenskapen. Dirigent för kören är Kaj-Gustav Sandholm, tel.0400796307

Moderatokören i Margaretagården 2015 inför övning med dirigenten Kaj-Gustav Sandholm. (längst till vänster i bild)
 

Du kan ändra bildens storlek genom att klicka i den

            Moderatokören april 2013

                   Kören uppträder på MPF-julfest 2007