real time web analytics

Medlemstidskriften NYSET utkommer med 8 nummer per år till samtliga MPF medlemmar.
Distrubutionn sker främst med frivillig arbetskraft bland våra tappra medlemmar. Utanför Mariehamn sköter Åland-Post om att tidningen kommer tryggt hem i postlådan


FR.O.M JANUARI 2014 HAR NYSET EN NY REDAKTÖR, NÄMLIGEN JOURNALISTEN OCH SKÅDESPELAREN JANKE BERGLUND FRÅN SUND.

Många snälla utdelare bland våra medlemmar

Nyset förr och nu

     Jörgen Wikstrand, skribent i Nyset


Marsnummer av Nyset utkommer den 7.3.2017 Utdelas till samtliga mpf-medlemmar