real time web analytics

Medlemstidskriften NYSET utkommer med 8 nummer per år till samtliga MPF medlemmar.
Distrubutionn sker främst med frivillig arbetskraft bland våra tappra medlemmar. Utanför Mariehamn sköter Åland-Post om att tidningen kommer tryggt hem i postlådan


FR.O.M JANUARI 2014 HAR NYSET EN NY REDAKTÖR, NÄMLIGEN JOURNALISTEN OCH SKÅDESPELAREN JANKE BERGLUND FRÅN SUND.

NYSET nr 8/2017 delas ut till alla medlemmar 7 nov.2017

Många snälla utdelare bland våra medlemmar

Nyset förr och nu

     Jörgen Wikstrand, skribent i Nyset